Vi vet att människor utvecklas genom ny kunskap

För oss innebär utveckling en bra utbildning som leder till förnyad energi och nya insikter. Vill du uppnå ett bättre resultat –
då kan vi hjälpa dig med det!

INDA Utbildning

UTBILDNING - FÖRELÄSNING - KONSULTATION

Vi hjälper små och stora organisationer att växa och utvecklas, från person till organisation. Vi hjälper människor som exkluderats att få jobb. Vi på INDA, INDividuellt Anpassat, har erkänt goda kunskaper inom hela vårt utbildningsområde, med specialistkunskaper inom neuropsykiatri, psykisk ohälsa och språksvaga.
Vi levererar kreativa utbildningar och föreläsningar till dig som vill göra skillnad!

 

 ”Varje individ är unik och behöver sin unika lösning för att fungera som bäst – varje organisation och företag är specifikt och behöver sin specifika lösning!”

Supported Employment

SATSA på SE, Supported Employment - Fördjupningsutbildning i kartläggning – Arbetsgivarkontakter

INDA Utbildning erbjuder kompetenshöjande insatser till dig som jobbar och möter människor som exkluderats från arbetsmarknaden. Våra utbildningar riktar sig till dig som tror på att alla kan och vill arbeta bara de får rätt stöd och rätt förutsättningar. Lär mer om hur just du kan individanpassa ditt förhållningssätt så att deltagarna når målet – anställning!

Läs mer

Handledarutbildning

Vågar du ta reda på hur du själv agerar och uppfattas?

– Det är en förutsättning för att leda andra! Vi på INDA Utbildning vänder oss till dig som vill utveckla er organisation och växa som personer. Vi vill ge dig nyckeln till vad ett gott handledarskap är och hur du blir trygg i det! Vad behöver er organisation bli stärkta inom? Valet är ert – välj en eller alla sex delar i vårt tjänsteutbud och skapa din egen utbildning!

Läs mer 

Handledarutbildning - INDA Utbildning
utbildning

Ledarskap - Utbildning och föreläsning

Stärker hållbar kommunikation dig som ledare?

Hållbarhet i ledarskap handlar om förståelse för individen och gruppen. Det som utmärker en bra ledare är förmågan att se helheten. Förmågan att överblicka och öka förståelsen för hur olika delar i ledarskapet hänger ihop och påverkar varandra. Våra utbildningar inom hållbar kommunikation och ledarskap ger dig enkla och effektiva verktyg för att lyckas.

Läs mer

Konsultativa tjänster inom metod och implementering efter avslutad utbildning

Hjälp med implementeringsarbetet efter avslutad utbildning? – Vi skapar unika lösningar för Er!

Vi erbjuder konsultativa tjänster i implementeringsarbete efter avslutade utbildningar – allt för att ni ska få ett varaktigt bra resultat! Vi skapar unika lösningar för er, utifrån vad er organisation behöver. Behöver ni handledning i metodfrågor eller kanske i specifika frågeställningar där ni upplever ”flaskhalsar”, så finns vi för er.

Läs mer

inda utbildning