06 apr 2019

Öppna utbildningar

Öppna utbildningar hos INDA Utbildning:

Språkombud 12-13 juni
Satsa på SE – Supported Employment 29-31 maj
Kundnytta 22 augusti
 

Kommentera