Vill du förstå dig själv och andra bättre?

DISC Light

 

‘Vågar du ta reda på hur du själv agerar och uppfattas, vilket är en förutsättning för att kunna leda andra?

 

Vem behöver DISC? Ett kort svar skulle kunna vara – alla som någon gång möter en annan människa!

Vad driver dig? Höga mål, socialt erkännande, stabila förhållanden eller ramar och regler? Ställer du frågan VAD, VEM, HUR eller VARFÖR?  Är din personlighet röd, gul, grön eller blå? Dessa olikheter påverkar både vad vi motiveras av och hur vi beter oss och kommunicerar med varandra.

DISC Light hjälper dig att utveckla din självkännedom, öka förståelsen för varandra samt respektera och värdesätta olikheter.

Medvetenhet kring andras och eget beteende förbättrar samarbetet och den strategiska kommunikationen, vilket leder till ett bättre arbetsklimat och minimerar risker för konflikter.  Vi lär oss tolka varandra och förstå dem som är svåra att förstå!

”DISC teorin bygger på beteendevetenskapliga teorier. Teorier är till för att hjälpa oss att tolka världen, inte tala om hur världen är!”

DISC tar reda på vad som driver dig att bete dig som du beter dig, vågar du ta reda på det? 

UTBILDARE

LÄNGD

SÄTT IHOP DIN UTBILDNING

Skriv till oss

Varmt välkommen att ringa eller mejla mig – jag svarar gärna! // Ulrika