Kommunikation och feedback – ledarens viktigaste uppgift

Kommunikation och feedback – ledarens viktigaste uppgift

 

Att kommunicera är A och O och det hjälper oss att skapa ett bättre arbetsklimat! Vi måste våga bygga arbetsrelationer och våga prata om det som är obekvämt!

 

Om du, precis som vi, tycker att det mänskliga mötet är av största betydelse för att få människor att trivas, växa och utvecklas, boka då vår utbildning och lär mer om kommunikation och feedback. Vill du arbeta med samtalet som verktyg för att stödja utveckling, skapa motivation och engagemang?

Det är mycket som ska klaffa för att vi ska förstå varandra. God kommunikation är grunden för att lyckas. God kommunikation kräver både självkännedom och empati, att bli sedd och bekräftad. Konstruktiv feedback skapar trygghet och minskar rädslor. Genom rätt redskap och tillvägagångsätt kan du utveckla både organisationen, medarbetaren och deltagaren i positiv riktning.

Välkommen till INDA utbildning i kommunikation. Vi ger dig konkreta verktyg och praktisk träning för att utveckla din kommunikativa förmåga – hur kroppsspråk och utstrålning påverkar din omgivning.

Vill du minska riskerna för konflikter i er organisation? Våga då förtydliga dina förväntningar – ge feedback, försäkra dig om att alla har förstått, så har ni kommit en lång bit på vägen!

UTBILDARE

LÄNGD

SÄTT IHOP DIN UTBILDNING

Skriv till oss

Varmt välkommen att ringa eller mejla mig – jag svarar gärna! // Ulrika