Utan motivation kommer ingen att lyckas!

Motivation – utan motivation kommer ingen att lyckas!

 

Varför lägger vi så lite tid på att motiverar varandra, när det är det som driver oss människor framåt?

 

Motivation är en inre drivkraft, en vilja eller önskan att åstadkomma någonting. Utan motivation kommer ingen att lyckas! Det är svårt att motivera andra, men du kan inspirera och ge förutsättningar! Hur skapar ni trivsel och arbetsmotivation hos er?

Vi tittar på begrepp som KASAM – Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet, en grund och förutsättning för att få deltagarna motiverade. Får alla vara betydelsefulla, behövda och delaktiga hos er? Vi tittar också på skillnaden mellan inre och yttre motivation, hur påverkar den dig och hur påverkar den deltagarna positivt? Vi bryter ner er egen organisation och tittar på vad just ni kan göra för att lyckas i ert uppdrag att stärka och handleda andra.

Varje människa är unik – varje persons beteende är logiskt, utifrån den personens erfarenheter. För att du ska kunna ge inspiration måste du lära känna dina deltagare/personal och veta hur du kan hitta var och ens unika styrkor och drivkrafter. Vi på INDA Utbildning vill hjälpa dig med det.

UTBILDARE

LÄNGD

SÄTT IHOP DIN UTBILDNING

Skriv till oss

Varmt välkommen att ringa eller mejla mig – jag svarar gärna! // Ulrika