En ledarskapsutbildning för handledare

Situationsanpassat ledarskap – en ledarskapsutbildning för handledare

 

Välkommen på en tydlig, konkret och inspirerande utbildningsdag, där du blir stärkt i ledarskapet. Som handledare är du deltagarnas närmsta chef och vill hjälpa dig att axla det ansvaret!

 

Vad är viktigast i rollen som handledare? Att vara utsedd som handledare är ett viktigt uppdrag och vi vill stärka dig i rollen så att du blir trygg och inser vikten av ett gott ledarskap. Du är nämligen deltagarens närmsta chef, vilket innebär att du måste vara en god förebild!

Vi går igenom de olika ledarstilarna som presenteras i Situationsanpassat ledarskap och tittar närmre på hur du måste leda och kommunicera i de olika stegen så att deltagaren växer och flyttar till nästa nivå – stegförflyttning. De olika stegen ställer olika krav på dig, från den tydliga instruktören, den coachande tränaren till den delegerande övervakaren – hur hanterar du det?

Efter avslutad utbildning har du fått nya kunskaper om beteenden och hur de påverkar andra. Kunskap om situationsanpassad ledarstil, hur du utvecklar strategier för ett bättre samarbete, samt kommunikation – hur du gör ditt budskap tydligt, hur du försäkrar dig om att alla förstått!

”Situationsanpassat ledarskap är en ledarskapsteori och modell som utgår från olika ledarstilar kopplat till olika situationer.  Ledarskap handlar om flexibilitet kopplat till organisation och situation. Situationsanpassade ledare växlar sin ledarstil efter hur situationen och personen förändras”.

Välkommen på en tydlig, konkret och inspirerande utbildningsdag, där du blir stärkt i ledarskapet!

UTBILDARE

LÄNGD

SÄTT IHOP DIN UTBILDNING

Skriv till oss

Varmt välkommen att ringa eller mejla mig – jag svarar gärna! // Ulrika