Föreläsningar inom ledarskap

Föreläsningar inom ledarskap

 

Föreläsning 1:
Hur skriver du egentligen?  enkelt – tydligt – läsligt?

Denna föreläsning tar upp det som många har dagliga problem kring, nämligen e-post och kraven på att alltid vara tillgänglig och snabbt ge återkoppling.

I dagens informationstäta samhälle, med snabbt inkommande information, kanske det inte är kommunikationsmängden som är problemet utan yttre och inre krav på att svara snabbt. Vår nyfikenhet gör att vi snabbt vill ta del av innehåll och ge respons. Om mängden kommunikation är hög och vår förmåga att behandla information överskrids blir det en belastning och ett arbetsmiljöproblem.

Hur kan man arbeta för att förebygga missförstånd och för att bli duktig på att skriva tydligt och lättförståeligt? Föreläsningen inspirerar och ger inblick i vilka enkla verktyg som finns och hur dessa underlättar din vardag och din arbetsmiljö.

Föreläsningstid:  ca 2 timmar

Denna föreläsning passar både som en introduktion för endags-utbildningen eller en inspirationskick vad gäller allas vardag på jobbet med kommunikation / informationsutbyte / IT-stress  som inriktning.


Föreläsning 2:
Varför är det ingen som lyssnar?

Denna föreläsning ska inspirera dig vad gäller din muntliga kommunikation.  Hur du upplevs – hur du påverkas – hur du påverkar andra – hur du får andra att lyssna till dig och förstå dig bättre. Föreläsningen tar upp allt från det uttalade ordet till det outtalade kroppsspråket.

Genom enkla verktyg och enkla förändringar kan man nå bra resultat. Man får en bättre samverkan och en ökad förståelse för varandra och varandras uttryckssätt.

Föreläsningstid:  ca 2 timmar

Denna föreläsning passar både som en introduktion för endags-utbildningen eller en inspirationskick vad gäller allas vardag på jobbet med samverkansprocesser och olika kommunikativa sammanhang.

Skriv till oss

Varmt välkommen att ringa eller mejla mig – jag svarar gärna! // Ulrika