Ta vara på kompetens

Led din grupp med framgång

 

Alla grupper går igenom samma faser oavsett verksamhet- detta har psykologiprofessor Susan Wheelan kommit fram till i sin forskning. Som ledare är det otroligt viktigt att veta hur man ska utföra sitt ledarskap för att lyckas genom alla faser. Genom insikt i gruppens utveckling kan man jobba förebyggande för att undvika konflikter och för att skapa goda förutsättningar att lyckas.

Stora företag som IKEA och Volvo arbetar med denna modell, försvarshögskolan likaså.

SYFTE

Ge er konkreta verktyg, som är lätt att tillämpa samt öka förståelsen för hur en grupp fungerar. Vad man kan ha för förväntningar på en arbetsgrupp/projektgrupp.

MÅL

Öka förståelse för hur grupper utvecklas. Ökad kunskap kring kommunikation – drivkrafter och människokemi.

KURSINNEHÅLL

  • Ledaren – hur ska man leda gruppen genom de olika faserna?
  • Gruppen – hur fungerar gruppen i de olika faserna?
  • Kommunikationen – hur kommunicerar man inom gruppen?
  • Konflikt – vilka konflikter är vanliga och hur arbetar man med att förebygga dessa?
  • Mål – vad är gruppens mål i de olika faserna.

METOD

Utbildningen utgår från olika faser där gruppdynamik och grupputveckling står i fokus.  Genom praktiska övningar varvat med teori bygger vi upp nya metoder och nya tillvägagångssätt för att bättre lyckas att leda med framgång. Vi övar enskilt och i grupp.

UTBILDARE

LÄNGD

KURSMATERIAL

MAX ANTAL

ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Skriv till oss

Varmt välkommen att ringa eller mejla mig – jag svarar gärna! // Ulrika