SATSA på SE, Supported Employment - en metod som faktiskt fungerar!

INDA Utbildning erbjuder kompetenshöjande insatser till dig som jobbar och möter människor som exkluderats från arbetsmarknaden. Våra utbildningar riktar sig till dig som tror på att alla kan och vill arbeta bara de får rätt stöd och rätt förutsättningar. Lär mer om hur just du, kan individanpassa ditt förhållningssätt så att deltagaren når målet – anställning!

Vill du hjälpa Sverige att årligen göra stora samhällsekonomiska vinster samtidigt som människor från marginaliserade grupper får jobb, då är du varmt välkommen till oss!

Vi på INDA (Individuell Anpassning) vet att nyckeln till framgång är en strukturerad och fördjupad kartläggning. Vi ger dig framgångskonceptet SATSA modellen. En modell och metod som ger dig tryggheten och verktygen för att kunna matcha – så att arbetsgivarna förstår värdet och kundnyttan av ert samarbete!

Våra utbildningar utgår från Supported Employment, en evidensbaserad metod som årligen bevisar att den fungerar.

Här ser du alla våra utbildningar under denna tjänst:

  • SATSA på SE, Supported Employment – en evidensbaserad metod som faktiskt fungerar
  • Fördjupningsutbildning i kartläggning – nyckeln till framgång är en strukturerad och fördjupad kartläggning
  • Hur levererar jag Kundnytta smartast? – Hur du lyckas med arbetsgivarkontakterna?

Skriv till oss

Varmt välkommen att ringa eller mejla mig – jag svarar gärna! // Ulrika