Nyckeln till framgång är en strukturerad och fördjupad kartläggning

Fördjupad kartläggning  – Nyckeln till framgång är en strukturerad och fördjupad kartläggning

 

Vi på INDA (INDividuell Anpassning) vet att nyckeln till framgång är en strukturerad och fördjupad kartläggning. Vi ger dig framgångskonceptet SATSA modellen! En modell och metod som ger dig tryggheten och verktygen för att kunna matcha – så att arbetsgivarna förstår värdet och kundnyttan av ert samarbete.

 

Lär mer om identifiering av styrkor och stödbehov hos deltagaren. Lär mer om att matcha rätt person till rätt bransch och eventuella anpassningar vid t ex; omfattning, arbetstider och arbetsuppgifter.

Ni får genomgång av två standardiserade bedömningsinstrument som bedömer arbetsförmåga och en bedömningsmanual som ger kunskaper om deltagarens stödbehov. Det ingår även material för uppföljning av aktiviteter utanför leverantören som t.ex. café- och studiebesök där en social bedömning är fokus. ”Den fördjupade kartläggningen innebär en självstärkande process för deltagaren och kombineras fördelaktigt med motiverande samtal.”

Gå en dag och få grunderna i materialet, gå två dagar och ni får chansen att ta del av det pedagogiska upplägget, där vi lär mer om tydliggörande pedagogik. Ni får fördjupade kunskaper om manualerna så att ni lättare kan omsätta de nya kunskaperna i ert vardagliga arbete.

Syftet med materialet är att ge en samlad bild av individens resurser och begränsningar i förhållande till arbete. Instrumenten används för bedömning av arbetsförmåga samt för att sätta mål och följa upp arbetslivsinriktade insatser. Vi utgår från ett antal olika frågeområden: självkännedom, intressen och värderingar, roller och vanor, fysisk förmåga, organisations-och problemlösningsförmåga samt förmåga till samspel och kommunikation.

Vill du bli tryggare i matchningsfasen, vill du kunna presentera din persons styrkor och stödbehov mer övertygande, då är detta en utbildning för dig!

I utbildningen ingår licens till WRI – The Worker Role Interview och material till DOA  – Dialog Om Arbetsförmåga, boken Vardagsstöd – som är speciellt framtagen till personer med autismspektrumtillstånd och andra kognitiva funktionsnedsättninger, samtalsmall, livsområden, Yrkeskortleken och FIA.

Mål efter avslutad utbildning:

  • Att du efter en tvådagars utbildning kan arbeta praktisk med bedömningsinstrumenten och övrigt material.
  • Att du fått kunskaper om hur tydliggörande pedagogik hjälper dig att nå och få dina deltagare delaktiga och självständigare i vägen mot arbete.
  • Att du lättare kan marknadsföra din person vilket ger en ökad trygghet i matchningsarbetet och i jobbsökarfasen!

UTBILDARE

DELTAGARE

TIDER

ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Skriv till oss

Varmt välkommen att ringa eller mejla mig – jag svarar gärna! // Ulrika